Research Scholars

Programmes Session Scholars
PhD Hindi 2014-15
 • Lauhar Yadav
 • Mahendra Prajapati
 • Anant Vijay Paliwal
 • Nikita Jain
 • Anita
 • Sunita
2013-14
 • Ragini Sankrit
2012-13
 • Avinash Kumar Mishra
 • Nitika Gupta
2011-12
 • Vibha Singh
 • Kumari Jyoti Gupta
 • Nirmesh
PhD History 2012-13
 • Atul Bhardwaj
2011-12
 • Cheryl Reshma Jacob
 • Kanika Singh
 • Maitree Dev
PhD Development Studies 2013-14
 • Karan Sachdeva
 • Ngaranngam Keishing
 • Nibedita Hazarika
 • Nitin Kumar Mishra
 • Pooja
 • Sweta Suman
2012-13
 • Shaifali
 • Kaushik Kumar Bhadra
 • Anand David
PhD Psychology 2012-13
 • Anshumita Pandey
 • Aprajita Bhargarh
 • Bharti Mohan
 • Deepti Sachdev
 • Jenny Hoipineng
 • Kailash
 • Neetu Sarin
 • Rajinder Singh
 • Shikha Gill
 • Syeda Naghma Abidi
 • Thokchom Bibinaz Devi
 • Vinod R
 • Wrick Mitra
PhD Human Ecology 2014-15
2013-14
2012-13
PhD WGS 2014-15
 • Sutanuka Bhattacharya
 • Aanchal Dhull
 • Arpita Anand
2013-14
 • Abdul Rahman Kc
 • Latika Vashist
 • Nidhi Varma
PhD SCCE 2014-15
 • Aryakrishnan Ramakrishnan
 • Santhosh Sadanandan
 • Shefalee Jain
 • Anup Kumar Bali
 • Ranjana Nagar
 • Abhishek Kukreja
 • Oindrila Duttagupta